Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży
 

Dostępność cyfrowa

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.ilza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.ilza.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 22 październik 2020r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 27 marca 2024r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych lub włączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • Filmy nie posiadają napisów dla głuchych,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 28 luty 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Jaworski adres poczty elektronicznej ijaworski@ilza.pl Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 697 892 452. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, ul. Warszawska 4 , 27-100 Iłża.

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Warszawskiej 4, drzwi automatycznie się otwierają.
 • Do biblioteki prowadzą schody. Schody prowadzą do wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni mieszczących się na II piętrze oraz Oddziału dla dzieci znajdującym się na I piętrze.
 • Tym wejściem wchodzi się bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, dalej winda, którą można dojechać na I i II piętro na których mieszczą się poszczególne w/w agendy Biblioteki,
 • Drugie wejście znajduje się od ul. Ratuszowej do którego prowadzą schody.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dla osób na wózkach jest dostęp bezpośrednio z ulicy a wewnątrz podjazd oraz winda.
 • Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych jak również brak miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży istnieje możliwość wypożyczania książek i dostarczania jej do domu poprzez usługę „Książka na telefon”. Informacje udzielane są pod nr tel. 48 341 22

Filia biblioteczna w Błazinach

 • Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Błazinach
 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście.
 • Biblioteka usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Biblioteka świadczy usługę „Książka na telefon” dla czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć książkę. Informacja pod nr.tel. 483412255

Filia biblioteczna w Jasieńcu Iłżeckimi Górnym

 • Biblioteka mieści się w budynku Wiejski Dom Kultury w Jasieńcu Iłżeckimi Górnym
 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach.
 • Biblioteka usytuowana jest na II piętrze, niedostępnym dla osób na wózkach
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Biblioteka świadczy usługę „Książka na telefon” dla czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć książkę. Informacja pod nr. tel. 486160067

Filia biblioteczna w Krzyżanowicach

 • Biblioteka mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Krzyżanowicach 
 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście.
 • Biblioteka usytuowana jest na I piętrze, niedostępnym dla osób na wózkach
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Biblioteka świadczy usługę „Książka na telefon” dla czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć książkę. Informacja pod nr.tel. 483412255

Filia biblioteczna w Pakosławiu

 • Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście.
 • Biblioteka usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Biblioteka świadczy usługę „Książka na telefon” dla czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć książkę. Informacja pod nr.tel. 483412255

Filia biblioteczna w Seredzicach

 • Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Seredzicach
 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście.
 • Biblioteka usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 
 • Biblioteka świadczy usługę „Książka na telefon” dla czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć książkę. Informacja pod nr.tel. 483412255

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       700 -1700
Wtorek                       700 -1700
Środa                       700 -1700
Czwartek                       700 - 1500
Piątek                       700 -1700  
Sobota                       800 -1300  

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31