Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży
 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.ilza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

  • Data publikacji strony internetowej: 22 październik 2020r.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 22 październik 2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28 luty 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 

Deklarację sporządzono dnia: 28 luty 2020r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 16 marca 2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Jaworski adres poczty elektronicznej ijaworski@ilza.pl Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 697 892 452. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, ul. Warszawska 4 , 27-100 Iłża.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Warszawskiej 4, drzwi automatycznie się otwierają. Jest to wejście przeznaczone dla osób chcących skorzystać z wypożyczalni dla dorosłych, czytelni oraz Oddziału dla dzieci. Tym wejściem wchodzi się bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, dalej winda, którą można dojechać na I i II piętro na których mieszczą się poszczególne w/w agendy Biblioteki czyli wypożyczalnia dla dorosłych II piętro, czytelnia II piętro i Oddział dla dzieci I piętro. Drugie wejście znajduje się od ul. Ratuszowej do którego prowadzą schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób na wózkach jest  dostęp  bezpośrednio z ulicy a wewnątrz  podjazd oraz winda. Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych jak również brak miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży posiada 5 fili bibliotecznych. W filiach bibliotecznych brak jest miejsc parkingowych, łazienek oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Filie nie spełniają minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży istnieje możliwość wypożyczania książek i dostarczania jej do domu poprzez usługę „Książka na telefon”. Informacje udzielane są pod nr tel. 48 341 22 55.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       700 -1700
Wtorek                       700 -1700
Środa                       700 -1700
Czwartek                       700 - 1500
Piątek                       700 -1700  
Sobota                       800 -1300  

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30